Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek Rots en Water in het Primair Onderwijs

Tussen 2015 en 2018 heeft de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Rots en Water Instituut NL een grootschalig wetenschappelijk vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het R&W programma in het Primair Onderwijs, vergelijkbaar met het Nationaal onderzoek Anti-pestprogramma’s (tussen 2016 en 2018).

In totaal namen 1203 leerlingen (groep 6 t/m 8) van 17 verschillende basisscholen deel aan het onderzoek.

Leerlingen rapporteerden in de Rots en Water-groep een

  1. afname in twee vormen van pesten en bijna alle vormen van gepest worden;
  2. hogere mate van zelfregulatie;
  3. hogere mate van globaal zelfvertrouwen;
  4. afname in depressieve gevoelens.

Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten, op zelfregulatie, zelfvertrouwen en op depressieve gevoelens.

Aanvullend zijn er ook enkele vragen aan de leerkrachten over het pestgedrag op hun school voorgelegd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport en ondersteunen de resultaten van bovenstaand onderzoek.

Lees hier het volledige artikel: LINK

Nieuwe Rots en Water polo shirts beschikbaar

De nieuwe Rots en Water Poloshirts zijn er! Vernieuwd en verbeterd. De pasvorm en kleuren zijn aangepast aan deze tijd. Er is nu ook een dames- en herenuitvoering, maten XS t/m XXXL.

Kosten van de shirts bedragen: € 35,-
(incl. BTW, excl. verzendkosten á € 6,95).

Rots en Water in Nairobi

In 2020 zijn MI’s Klaas van der Veen en Harriette Modderman (FYSYKwurk/Friesland) voor de derde keer (2018, 2019, 2020) naar Afrika afgereisd om in de sloppenwijken van Nairobi (Kibera) leraren tot Rots en Watertrainer op te leiden. Veertig leraren verspreid over zes scholen hebben inmiddels de driedaagse opleiding gevolgd, een deel daarvan ook de specialisatie Focus op Meisjes, en een deel is tot Advanced Trainer opgeleid.

 

 

De leraren ontvangen ook praktisch scholing via ‘coaching on the job’ waarin Klaas en Harriette hen bijstaan tijdens het verzorgen van RW training aan de kinderen. Inmiddels hebben 1.000 kinderen Rots en Water training gekregen. Deze trainingen zijn een onderdeel van het prachtige werk dat Stichting4Life inmiddels reeds tien jaar in Kibera verricht.
Stichting4Life geeft kinderen in de sloppenwijk Kibera in Nairobi kans op een betere toekomst. Niet door het geven van geld, maar door het bieden van kansen. Voor kinderen via scholing tot uiteindelijk een baan. Voor moeders door hen te helpen bij het opzetten van kleine bedrijfjes die zij zelfstandig kunnen runnen om uiteindelijk de armoedespiraal te doorbreken.

Vanzelfsprekend zijn alle RW trainingen pro deo activiteiten en worden onderwijsmaterialen (RW boeken, posters, USB’s) gratis verstrekt omdat de stichting afhankelijk is van financiële donaties.

Voor meer informatie: www.stichting4life.nl

Het nieuwe ‘Rots en Water Basisschool’ boek vanaf nu leverbaar!

Het is een práchtig boek, 300 pagina’s full colour en hard cover, met 10-lessenplannen voor groep 1 t/m 6: inclusief veel nieuwe foto’s, spellen, oefeningen en reflectievragen.
Het boek is, samen met het Rots en Water handboek, ideaal voor een gestructureerde, schoolbrede inzet van het Rots en Water programma.

Het nieuwe boek kan alleen worden aangeschaft door trainers die de 2-daagse Basisschooltraining hebben gevolgd.

Kosten van het nieuwe boek: € 65,- (inclusief BTW, exclusief verzendkosten). 

Rots en Water Corona Nieuwsbrief

Beste Rots & Watertrainers,

 

Vanwege de noodzakelijke maatregelen omtrent het corona virus is de wereld in twee maanden tijd op een ingrijpende, vooraf bijna niet voor te stellen, wijze veranderd en heeft diep ingegrepen in ons persoonlijke en professionele leven. De sociale distantie en de 1.5 m samenleving, inmiddels vertrouwde begrippen geworden, breken diep in op onze behoefte aan contact en confronteren ons met grote problemen en vragen. Juist nu, in tijden van toegenomen stress en angst, wordt men zich weer én meer bewust van onze behoefte aan fysiek contact en gevoelens van verbondenheid.

Mede daarom hebben wij een speciale Rots en Water Corona Nieuwsbrief en een aangepast lessenplan opgesteld. Dat de scholen weer mogen opstarten betekent echter niet dat alles weer als vanouds is. Wel kunnen de Rots en Water lessen, ook zonder óf met beperkt fysiek contact, waardevolle lessen zijn ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

In de nieuwsbrief vind je meer informatie:

Rots en Water Corona Nieuwsbrief