Consult

Indien scholen hulp nodig hebben bij de implementatie van het programma kan bij het RWI de ondersteuning van een consulent worden aangevraagd die ter plekke advies zal geven. De consulent kan op verzoek onder andere hulp bieden bij de structuur en inhoud van de Rots en Water lessen, het opzetten van pilots, adviezen geven aan stuurgroepen en assisteren bij het samenstellen van een meerjarenplan.

Een consult ter plekke vraagt vaak om maatwerk. Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen via [email protected].