Rots en Water Internationaal

Wereldwijd zijn er, inclusief de specialisaties, zo’n 75.000 trainers opgeleid. Momenteel worden op bijna alle continenten Rots en Water trainingen verzorgd; van Nieuw-Zeeland tot aan Peru, van Kenia tot China en van Utrecht tot aan Perth. Overal ter wereld wordt het Rots en Water programma met open armen ontvangen en worden dezelfde effecten behaald. De Rots en Water taal en vaardigheden zijn grensoverschrijdend.

Internationale Rots en Water Trainingen en Workshops

 

Landen waar trainingen of workshops worden en/of zijn verzorgd:

Nederland Duitsland België
Zweden Australië China
Nieuw-Zeeland Kenia Taiwan
Peru Turkije Haïti
Engeland Schotland Mexico
Singapore De Nederlandse Antillen (Curaçao, Saba) Canada
Japan Verenigde Staten (Florida) Argentinië
Italië Frankrijk Oeganda

Naast bovenstaande landen zijn op alle continenten en in tientallen landen Rots en Water trainers actief.

Australië / Nieuw-Zeeland

Sinds de start van het Rots en Water programma verzorgt het RWI, onder de internationale naam Gadaku Institute, trainingen in zowel Australië als Nieuw-Zeeland. De afgelopen 20 jaar hebben zo’n 30.000 deelnemers een van de RW opleidingen gevolgd. Dit is van 1999 tot 2015 geschiedt in een partnership met de University of Newcastle/Family Action Centre. Vanaf 2015 tot heden worden alle RW opleidingen in partnership met onze Australische Master Instructors (MI) verzorgd. Daarvoor is Australie in een drietal regio’s opgedeeld. Elke regio is in handen van een MI die in samenwerking met het Gadaku Institute/RWI verantwoordelijk is voor de trainingen in zijn gebied.

Master Instructor Regio’s Website
Brian Hayes Rock and Water Australia www.rockandwater.com.au
Carl Marshall Rock and Water Queensland www.rockandwatertraining.com.au
Robin Schofield New Zealand www.rockandwater.co.nz

 


 

Peru

Ondersteund door de Nederlandse ambassade in Peru zijn er contacten gelegd en netwerken ontstaan met verschillende ambassades, ministeries, privéscholen en de bedrijfswereld. Rots en Watertrainsters Margreet de Boer en Rebeca Duarte hebben sinds 2017 belangrijk opbouwend werk verricht en diverse presentaties verzorgd. Zij hebben veel ervaring opgedaan in het werken in vrouwenshelters (zogenaamde ‘Hogars’) en het trainen van vrouwen in Iquitos in het Amazonegebied. In 2018 en 2019 is Freerk Ykema verschillende malen in Peru geweest voor het verzorgen van presentaties en trainingen op het ministerie van Onderwijs en Justitie en de Nederlandse Ambassade. Via een mediacampagne (krant, radio, internet, televisie) heeft Rots en Water veel bekendheid gekregen o.a. resulterend in een vergadering met, en training aan, de First Lady van Peru. In 2019 zijn de eerste driedaagse trainingen m.m.v. MI’s Bart Denaux, Klaas van Veen en Marcel Venis in Peru van start gaan. Doelstelling aldaar is een landelijke implementatie van Rots en Water binnen het onderwijs, jeugdzorg en hulpverlening met een bijzondere focus op het terugdringen van geweld tegen vrouwen en pesten op school.

Officiële Facebookpagina Rots en Water Peru: klik hier


 

Turkije

Enkele jaren geleden heeft een groep leraren uit Turkije in het kader van het Erasmusproject de 3-daagse Rots en Water basistraining gevolgd. Afgelopen jaar heeft Advanced Trainster Gönül Dural in Turkije op een aantal universiteiten presentaties, workshops en EDIT’s verzorgd. Leraren en beslissingsmakers zijn zeer positief over de psychofysieke aanpak, de vormende waarde en de wetenschappelijk onderzoeksresultaten van het Rots en Water programma. Inmiddels heeft de eerste 3-daagse basistraining in Turkije plaatsgevonden.

Officiële Facebookpagina Rots en Water Turkije: klik hier


 

Kenia – Nairobi

In 2020 zijn MI’s Klaas van der Veen en Harriette Modderman (FYSYK Wurk/Friesland) voor de derde keer (2018, 2019, 2020) naar Afrika afgereisd om in de sloppenwijken van Nairobi (Kibera) leraren tot Rots en Watertrainer op te leiden. Veertig leraren verspreid over zes scholen hebben inmiddels de driedaagse opleiding gevolgd, een deel daarvan ook de specialisatie Focus op Meisjes, en een deel is tot Advanced Trainer opgeleid.
De leraren ontvangen ook praktisch scholing via ‘coaching on the job’ waarin Klaas en Harriette hen bijstaan tijdens het verzorgen van RW training aan de kinderen. Inmiddels hebben 1.000 kinderen Rots en Water training gekregen. Deze trainingen zijn een onderdeel van het prachtige werk dat Stichting4Life inmiddels reeds tien jaar in Kibera verricht.
Stichting4Life geeft kinderen in de sloppenwijk Kibera in Nairobi kans op een betere toekomst. Niet door het geven van geld, maar door het bieden van kansen. Voor kinderen via scholing tot uiteindelijk een baan. Voor moeders door hen te helpen bij het opzetten van kleine bedrijfjes die zij zelfstandig kunnen runnen om uiteindelijk de armoedespiraal te doorbreken.

Vanzelfsprekend zijn alle RW trainingen pro deo activiteiten en worden onderwijsmaterialen (RW boeken, posters, USB’s) gratis verstrekt omdat de stichting afhankelijk is van financiële donaties.

Voor meer informatie: www.stichting4life.nl


 

Engeland

De afgelopen tien jaar hebben verschillende trainingen in Engeland en Schotland plaatsgevonden o.a. in Edinburg, Fraserburg, Coventry en Londen bij ‘Working with Men’.

Sinds 2018 worden de Rock and Water seminars in Engeland georganiseerd door Scott Neely, RW trainer en directeur van Rock and Water Ltd. Het RW programma is opgenomen in de Early Intervention Foundation (https://guidebook.eif.org.uk/programme/rock-and-water).

Voor meer informatie over de training en inschrijfmogelijkheden: klik hier