Werken met het gezin

In 2020 werd de nieuwe specialisatie ‘Rots en Water werken met het gezin’ geïntroduceerd. Vanzelfsprekend staat de psychofysieke Rots en Water methodiek in deze training centraal. In deze training wordt het werken met het gezin in een breed spectrum behandeld, variërend van trainingen zonder specifieke hulpvragen tot het werken met gezinnen waarin psychiatrische problematiek een rol speelt.

Deze tweedaagse training richt zich op het werken met gezinnen in verschillende situaties waaronder:

  • ambulant werken bij het gezin thuis
  • in een groep
  • als ouderkind training
  • ouderbegeleiding.

De dagen bestaan voor het grootste deel uit oefeningen, opdrachten en andere actieve werkvormen. Daarnaast worden de theoretische achtergronden gepresenteerd over gezinnen, ouderkind interactie en het gezinsgerichte werken.
Er wordt uitgelegd hoe bestaande oefeningen gezinsgericht kunnen worden ingezet en het effect daarvan op de gezinsdynamiek. Specifieke aandacht ook voor het verschil tussen training en therapie, en de daarmee samenhangende mogelijkheden en beperkingen van een Rots & Watertrainer. Daarnaast aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de trainers, hun eigen rol als ouders, en de (voortdurende) invloed van hun eigen genoten opvoeding.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Het bieden van een laagdrempelige gezinstraining in groepsverband (verschillende gezinnen met kind en ouders samen) met geen of niet heftige problematiek. Deze training kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een schoolaanbod.
  2. Het ambulant werken met afzonderlijke gezinnen met lichte tot matige problematiek.
  3. Het werken met gezinnen met heftige, vaak ook psychiatrische, problematiek.

De tweedaagse training bestaat uit 16 contacturen met een daarbij komende geschatte studielast van 16 uur.

Doelgroep: Deze training is bedoeld voor Rots & Water trainers die meer weer leren over gezinsdynamiek en hoe het Rots & Waterprogramma kan worden ingezet om daar een positieve invloed op uit te oefenen.

Praktische informatie

Locaties: Deze training vindt enkel plaats in Sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht. Daarnaast is het voor een school/organisatie mogelijk de basistraining als incompany in te kopen (voor meer informatie zie ‘Incompany Trainingen’)
Kosten: € 560,- (vrijgesteld van BTW). Kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch en reader.
Tijden: Aanvang 08:30 uur (inloop mogelijk va. 08:00 uur). Einde 17:15 uur.
Duur: De training omvat twee dagen met een contacttijd van 16 uur en een geschatte studielast van 16 uur.
Trainers: Freerk Ykema, Jordy Heinsdijk en Gerle Ykema

 

De Tweedaagse training is een specialisatietraining. Men dient voor deelname aan de training gecertificeerd Rots en Water trainer te zijn. Het is daarom verplicht om eerst de driedaagse Rots en Water basistraining te volgen voor het verkrijgen van een volledig inzicht in, en begrip van het Rots en Waterprogramma alvorens aan deze tweedaagse specialisaties deel te kunnen nemen. Geef daarom bij inschrijving aan wanneer en waar je de driedaagse hebt gevolgd. Alle trainers staan opgeslagen in de Rots en Water database. Alleen via het volgen van de driedaagse Rots en Water basistraining verkrijgt men de accreditatie Rots en Watertrainer.