3-daagse basistraining

De driedaagse Rots & Water training is de enige training die deelnemers opleidt tot gecertificeerd R&W Basistrainer. Deze training geeft een uitgebreid en volledig inzicht van de R&W methodiek. Door veel oefeningen en spelen zelf te ervaren heeft juist de driedaagse basisopleiding een positieve impact op zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van de deelnemers.

Deelnemers die de volledige driedaagse Rots&Water Basistraining hebben gevolgd ontvangen een certificaat. Dit certificaat stelt hen in staat met alle 24 lessen van het programma te werken binnen de pedagogische setting waarin zij zijn opgeleid (zie pedagogische bevoegdheid). Het beperkt zich tot het lesgeven aan jongeren en volwassenen maar is nadrukkelijk geen accreditatie voor het verzorgen van een Train The Trainer cursus of een accreditatie om docenten te trainen. Het Rots & Water Instituut/Gadaku Institute is de enige instantie die training aan docenten/hulpverleners/trainers etc. organiseert, coördineert en faciliteert.

De meeste specialisaties zijn alleen toegankelijk voor geaccrediteerd R&W Basistrainers.

Studielast

Een volledige Rots&Water cursus omvat drie aaneengesloten dagen met een contacttijd van 24 uur en daarnaast een geschatte studielast van 40 uur (minimale studielast 12 uur). Tijdens de training worden alle oefeningen en spelen uit het programma beoefend.

Deelnemers worden alleen door het Rots en Water Instituut geaccrediteerd indien zij aldoor aanwezig zijn geweest (100% aanwezigheidsplicht) en actief hebben deelgenomen aan de training. Het laatste ligt ter beoordeling bij de Master trainer die de training ter plekke verzorgd.

Competenties

Aan de volgende competenties wordt in de training intensief gewerkt:

  • Kennis hebben van de ontwikkelingspsychologie van schoolkind tot adolescent;
  • Kennis hebben van opbouw en inhoud van de lessenserie voor leerlingen;
  • Inzicht hebben in de basisprincipes van het Rots en Water programma, zoals de drie bouwstenen, vier rode draden en het principe van psychofysiek werken;
  • De oefenvormen die aan leerlingen worden aangeboden zelf kunnen uitvoeren en voordoen;
  • In staat zijn uitgevoerde werkvormen te evalueren en duiden met de groep leerlingen;
  • In staat zijn om werkvormen aan te passen aan de leeftijd en zo nodig de specifieke leer- of ontwikkelingsbehoeften van leerlingen;
  • Inzicht hebben in het eigen functioneren, om een positieve onderwijsrelatie te creëren.

Pedagogische bevoegdheid

Voor de gecertificeerde R&W-trainer geldt dat ze alleen binnen de pedagogische setting waarvoor ze zijn opgeleid (zoals bijv. via een lerarenopleiding, Pabo, ALO enz.) het Rots en Water programma mogen aanbieden. Dit betekent dat zij beschikken over de didactische en pedagogische competenties om lessen te geven aan de betreffende doelgroep. De leraren dienen het aanbieden van de lesstof af te stemmen op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen waarmee zij werken. In het geval de RW-lessen op school door een externe trainer worden verzorgd, wordt aan de school aangeraden om te informeren naar diens vooropleiding en VOG. Daarnaast wordt aanwezigheid van de eigen leraar bij de lessen nadrukkelijk geadviseerd. Ter verduidelijking, een onderwijsassistent mag deelnemen aan de driedaagse Rots en Water Basistraining, maar fungeert dan bij het lesgeven aan leerlingen ook als assistent van de leerkracht.

De Rots en Water trainingen geven we op HBO werk- en denkniveau.

Behoud accreditatie

Al enkele jaren hanteert het Rots & Water Instituut de regel dat de accreditatie van de gecertificeerde trainer (behaald d.m.v. het volgen van de 3-daagse R&W basistraining) beperkt houdbaar is. Elke vier jaar na het behalen van het certificaat Rots en Water trainer dient men deel te nemen aan een Nascholingsdag of één van de Rots & Water specialisatietrainingen.

Het opfrissen van oude vaardigheden en kennis (inzichten en onderzoeken) draagt bij tot het verzorgen van een goede en veilige training.

Indien niet aan deze nascholingsverplichting wordt voldaan zal de betreffende Rots & Water trainer als niet-actief in de R&W database worden opgenomen en zal dit op aanvraag van opdrachtgevers (schooldirecte, ouders etc.) worden gemeld.

 

Praktische informatie

Locaties: De basistraining wordt op diverse plaatsen in Nederland aangeboden: Sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht, Leek (Groningen), Weerselo (Overijssel) en Heeze (Noord-Brabant). In België vindt de training plaats in Gent en Herzele. Daarnaast is het voor een school/organisatie mogelijk de basistraining als incompany in te kopen (voor meer informatie zie ‘Incompany Trainingen’). Alle cursussen worden georganiseerd door het Gadaku Institute / Rots en Water NL en worden gepresenteerd door ervaren Rots en Water Master Trainers.
Kosten: € 840,- (vrijgesteld van BTW). Kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch, het Rots en Water praktijkboek, leerlingenboekjes deel 1 & 2, een USB-stick met videomateriaal en Powerpoint presentaties.
Duur: De training omvat drie aaneengesloten dagen met een contacttijd van 24 uur en een geschatte studielast van 40 uur (minimale studielast 12 uur).
Tijden: Aanvang 08:30 uur (inloop mogelijk va. 08:00 uur). Einde 17:15 uur.
Trainers: Freerk Ykema, Nick van Deudekom, Klaas van der Veen, Harriette Modderman, Bart Denaux, Stijn Janssens, Jordy Heinsdijk en Marcel Venis.
Accreditaties: ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling
SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (36 punten; SKJ 213510). Accreditatie loopt tot 15-03-2026.
Register Vaktherapie (35 PE-punten)

 

Deelnemers worden alleen door het Rots en Water Instituut gecertificeerd indien zij aldoor aanwezig zijn geweest (100% aanwezigheidsplicht) en actief hebben deelgenomen aan de training. Het laatste ligt ter beoordeling bij de Master trainer die de training ter plekke verzorgd.

Deze training kan ook als incompany training worden ingekocht waarbij het gehele team kan worden getraind. Een incompany training levert een school financieel voordeel op.

Zie voor meer informatie over het Rots en Water programma: Wat is het Rots en Water programma? – Rots & Water