3-daagse basistraining

 

De driedaagse Rots & Water training is de enige training die deelnemers opleidt tot gecertificeerd R&W Basistrainer. Deze training geeft een uitgebreid en volledig inzicht van de R&W methodiek. Door veel oefeningen en spelen zelf te ervaren heeft juist de driedaagse basisopleiding een positieve impact op zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van de deelnemers.

Deelnemers die de volledige driedaagse Rots&Water Basistraining hebben gevolgd ontvangen een certificaat. Dit certificaat stelt hen in staat met alle 24 lessen van het programma te werken binnen de pedagogische setting waarin zij zijn opgeleid (zie pedagogische bevoegdheid). Het beperkt zich tot het lesgeven aan jongeren en volwassenen maar is nadrukkelijk geen accreditatie voor het verzorgen van een Train The Trainer cursus of een accreditatie om docenten te trainen. Het Rots & Water Instituut/Gadaku Institute is de enige instantie die training aan docenten/hulpverleners/trainers etc. organiseert, coördineert en faciliteert.

De meeste specialisaties zijn alleen toegankelijk voor geaccrediteerd R&W Basistrainers.

Studielast

Een volledige Rots&Water cursus omvat drie aaneengesloten dagen met een contacttijd van 24 uur en daarnaast een geschatte studielast van 40 uur (minimale studielast 12 uur). Tijdens de training worden alle oefeningen en spelen uit het programma beoefend.

Deelnemers worden alleen door het Rots en Water Instituut geaccrediteerd indien zij aldoor aanwezig zijn geweest (100% aanwezigheidsplicht) en actief hebben deelgenomen aan de training. Het laatste ligt ter beoordeling bij de Master trainer die de training ter plekke verzorgt.

Doelstelling basisprogramma

Hoofddoel: Het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om).

Onder het intrapersoonlijke domein valt o.a: psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag, depressieve gevoelens. Onder het interpersoonlijke domein valt o.a.: het verminderen of voorkomen van agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en gepest worden.

Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten, veelal in een schoolse setting waarbij in het algemeen alle leerlingen worden betrokken. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spelen en reële situaties (scenario training) en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. In elke les worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken. Elke les wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk. Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

Doelgroep basisprogramma

Het Rots en Water basisprogramma is een universele interventie en richt zich op alle leerlingen van 9 tot en met 18 jaar, in het primair onderwijs (PO), zowel regulier als het speciaal basisonderwijs ((S)BO). Het voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Daarbij kan speciale aandacht uitgaan naar leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er verschillende specialisatietrainingen ontwikkeld die zich richten op andere doelgroepen (bijvoorbeeld voor groep 1 t/m 6). Zie onderaan deze tekst welke mogelijkheden er zijn.

Pedagogische bevoegdheid

De lessen worden voornamelijk gegeven door de eigen groepsleerkracht of gymnastiekdocent. Andere mogelijkheden zijn de mentor, vakleerkracht bewegingsonderwijs, intern begeleider, zorgcoördinator of een andere (bevoegde) leraar of externe trainer, die de driedaagse Rots en Water Basistraining heeft gevolgd. De Rots en Water trainingen worden op HBO werk- en denkniveau gegeven. Voor de uitvoerders geldt dat ze alleen binnen de pedagogische setting waarvoor ze zijn opgeleid de R&W lessen mogen geven. De uitvoerder beschikt dus al over een passende opleiding zoals bijvoorbeeld de Pabo, ALO enz. Dit betekent dat ze reeds beschikken over de didactische en pedagogische competenties om lessen te geven aan de betreffende doelgroep. Ter verduidelijking, een onderwijsassistent mag wél deelnemen aan de driedaagse Rots en Water Basistraining, maar fungeert dan bij het lesgeven aan leerlingen ook als assistent van de leerkracht en niet als hoofdtrainer. In het geval de R&W-lessen op school door een externe trainer worden verzorgd, wordt aan de school aangeraden om altijd te informeren of de trainer beschikt over een VOG en wat zijn/haar vooropleiding is. Daarnaast wordt de aanwezigheid van de eigen leraar bij de lessen nadrukkelijk geadviseerd.

Benodigde competenties:

  • Kennis hebben van de ontwikkelingspsychologie van schoolkind tot adolescent;
  • Kennis hebben van opbouw en inhoud van de lessenserie voor leerlingen;
  • Inzicht hebben in de basisprincipes van het Rots en Water programma, zoals de drie bouwstenen, vier rode draden en het principe van psychofysiek werken;
  • De oefenvormen die aan leerlingen worden aangeboden zelf kunnen uitvoeren en voordoen;
  • In staat zijn uitgevoerde werkvormen te evalueren en duiden met de groep leerlingen;
  • In staat zijn om werkvormen aan te passen aan de leeftijd en zo nodig de specifieke leer- of ontwikkelingsbehoeften van leerlingen;
  • In staat zijn om adequaat te kunnen reageren op verschillende reacties van leerlingen op bepaalde oefeningen.
  • Inzicht hebben in het eigen functioneren om een positieve onderwijsrelatie te creëren.

Aan deze competenties wordt in de training intensief gewerkt.

Via de driedaagse Rots & Water Basistraining wordt het certificaat Rots & Water Basistrainer verworven. De driedaagse Basisopleiding omvat drie aaneengesloten trainingsdagen met een contacttijd van 24 uur, waarvan 20% theorie en 80% praktische oefening van (rollen)spelen, oefeningen, en reflectie. Tijdens de driedaagse opleiding worden alle oefeningen uit het R&W Praktijkboek beoefend en/of getoond en/of besproken. Daarnaast neemt de cursist het praktijkboek met de lessenplannen en theorie door, de videoscenes en de instructiefilms, waarvoor een geschatte studielast van veertig uur staat.Bij de training geldt een aanwezigheids- en actieve participatieplicht. Het praktijkboek en bijbehorende videomateriaal zijn alleen verkrijgbaar in combinatie met de training. De training dient volgens de inhoud en richtlijnen van het R&W Praktijkboek te worden gegeven.

Behoud accreditatie

Al enkele jaren hanteert het Rots & Water Instituut de regel dat de accreditatie van de gecertificeerde trainer (behaald d.m.v. het volgen van de 3-daagse R&W basistraining) beperkt houdbaar is. Elke vier jaar na het behalen van het certificaat Rots en Water trainer dient men deel te nemen aan een Opfrisdag of één van de Rots & Water specialisatietrainingen. Indien niet aan deze nascholingsverplichting wordt voldaan zal de betreffende Rots & Water trainer als niet-actief in de R&W database worden opgenomen en zal dit op aanvraag van (eventuele) opdrachtgevers (schooldirectie, ouders etc.) worden gemeld.

Praktische informatie

Locaties: De basistraining wordt op diverse plaatsen in Nederland aangeboden: Sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht, Leek (Groningen), Weerselo (Overijssel) en Heeze (Noord-Brabant). In België vindt de training plaats in Gent en Herzele. Daarnaast is het voor een school/organisatie mogelijk de basistraining als incompany in te kopen (voor meer informatie zie ‘Incompany Trainingen’). Alle cursussen worden georganiseerd door het Gadaku Institute / Rots en Water NL en worden gepresenteerd door ervaren Rots en Water Master Trainers.
Kosten: € 890,- (vrijgesteld van BTW). Kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch, het Rots en Water praktijkboek, leerlingenboekjes deel 1 & 2, een USB-stick met videomateriaal en Powerpoint presentaties.
Duur: De training omvat drie aaneengesloten dagen met een contacttijd van 24 uur en een geschatte studielast van 40 uur (minimale studielast 12 uur).
Tijden: Aanvang 08:30 uur (inloop mogelijk va. 08:00 uur). Einde 17:15 uur.
Trainers: Freerk Ykema, Nick van Deudekom, Klaas van der Veen, Harriette Modderman, Bart Denaux, Stijn Janssens, Jordy Heinsdijk, Marcel Venis en Veerle Van Elsen.
Accreditaties: SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (36 punten; SKJ 213510). Accreditatie loopt tot 15-03-2026.
Register Vaktherapie (35 PE-punten) tot 28-11-2024.
Registerplein (23 PE-punten) tot 05-09-2024.

 

Deelnemers worden alleen door het Rots en Water Instituut gecertificeerd indien zij aldoor aanwezig zijn geweest (100% aanwezigheidsplicht) en actief hebben deelgenomen aan de training. Het laatste ligt ter beoordeling bij de Master trainer die de training ter plekke verzorgt.

Deze training kan ook als incompany training worden ingekocht waarbij het gehele team kan worden getraind. Een incompany training levert een school financieel voordeel op.

Zie voor meer informatie over het Rots en Water programma: Wat is het Rots en Water programma? – Rots & Water