3-daagse basistraining

De driedaagse Rots & Water training is de enige training die deelnemers opleidt tot gecertificeerd Rots & Water Basistrainer. Deze training geeft een uitgebreid en volledig inzicht van de Rots & Water methodiek en is in die zin een pré om optimaal rendement te verkrijgen uit Rots & Water Specialisaties (trainingen). Door veel oefeningen en spelen zelf te ervaren heeft juist de driedaagse basisopleiding een positieve impact op zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van de deelnemers.

De meeste specialisaties zijn alleen toegankelijk voor gecertificeerde RW Basistrainers.

Deelnemers die de volledige driedaagse Rots&Water Basistraining hebben gevolgd ontvangen een certificaat. Dit certificaat stelt hen in staat met alle 24 lessen van het programma te werken binnen de pedagogische setting waarin zij zijn opgeleid. Het beperkt zich tot het lesgeven aan jongeren en volwassenen maar is nadrukkelijk geen accreditatie voor het verzorgen van een Train The Trainer cursus of een accreditatie om docenten te trainen. Het Rots & Water Instituut/Gadaku Institute is de enige instantie die training aan docenten/hulpverleners/trainers etc. organiseert, coördineert en faciliteert.

Houdbaarheid accreditatie

Al enkele jaren hanteert het Rots & Water Instituut de regel dat de accreditatie van de gecertificeerde trainer (behaald d.m.v. het volgen van de 3-daagse R&W basistraining) beperkt houdbaar is. Binnen vier jaar na het behalen van het certificaat Rots en Water trainer dient men deel te nemen aan een Opfrisdag of één van de Rots & Water specialisatietrainingen. Deze regel gold in eerste instantie alleen voor trainers die op de Rots en Water website staan vermeld. Vanaf 1 januari 2019 geldt deze regel echter voor alle Rots en Watertrainers die in de Rots & Water database zijn opgenomen.

Het opfrissen van oude vaardigheden en kennis (inzichten en onderzoeken) draagt bij tot het verzorgen van een goede en veilige training.

Indien niet aan deze nascholingsverplichting wordt voldaan zal de betreffende Rots & Water trainer als niet-actief in de R&W database worden opgenomen en zal dit op aanvraag van (eventuele) opdrachtgevers (schooldirecte, ouders etc.) worden gemeld.

Studielast

Een volledige Rots&Water cursus omvat drie aaneengesloten dagen met een contacttijd van 24 uur en daarnaast een geschatte studielast van 40 uur (minimale studielast 12 uur). Tijdens de training worden alle oefeningen en spelen uit het programma beoefend.

Benodigde competenties

De volgende competenties worden in de driedaagse training aangeleerd:

  • Kennis hebben van de ontwikkelingspsychologie van schoolkind tot adolescent;
  • Kennis hebben van opbouw en inhoud van de lessenserie voor leerlingen;
  • Inzicht hebben in de basisprincipes van het Rots en Water programma, zoals de drie bouwstenen, vier rode draden en het principe van psychofysiek werken;
  • De oefenvormen die aan leerlingen worden aangeboden zelf kunnen uitvoeren en voordoen;
  • In staat zijn uitgevoerde werkvormen te evalueren en duiden met de groep leerlingen;
  • In staat zijn om werkvormen aan te passen aan de leeftijd en zo nodig de specifieke leer- of ontwikkelingsbehoeften van leerlingen;
  • Inzicht hebben in het eigen functioneren, om een positieve onderwijsrelatie te creëren.

Praktische informatie

Locaties: De basistraining wordt op diverse plaatsen in Nederland aangeboden: Sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht, Leek (Groningen), Weerselo (Overijssel) en Heeze (Noord-Brabant). In België vindt de training plaats in Gent en Herzele. Daarnaast is het voor een school/organisatie mogelijk de basistraining als incompany in te kopen (voor meer informatie zie ‘Incompany Trainingen’). Alle cursussen worden georganiseerd door het Gadaku Institute / Rots en Water NL en worden gepresenteerd door ervaren Rots en Water Master Trainers.
Kosten: € 825,- (vrijgesteld van BTW). Kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch, het Rots en Water praktijkboek, leerlingenboekjes deel 1 & 2, een USB-stick met videomateriaal en Powerpoint presentaties.
Duur: De training omvat drie aaneengesloten dagen met een contacttijd van 24 uur en een geschatte studielast van 40 uur (minimale studielast 12 uur).
Tijden: Aanvang 08:30 uur (inloop mogelijk va. 08:00 uur). Einde 17:15 uur.
Trainers: Freerk Ykema, Nick van Deudekom, Klaas van der Veen, Harriette Modderman, Bart Denaux, Stijn Janssens, Jordy Heinsdijk en Marcel Venis.
Accreditaties: ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling
SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (36 punten; SKJ 206238)
Register Vaktherapie (35 PE-punten)

 

Toelatingscriteria: Er worden voor deelname aan de cursus geen toelatingscriteria gesteld. De ervaring leert dat vrijwel elke deelnemer reeds over een pedagogische-didaktische achtergrond beschikt. Deelnemers komen voornamelijk uit het onderwijs (leerlingbegeleiders, docenten lichamelijke opvoeding etc.), de jeugdhulpverlening en jeugddetentie, sportscholen, of zijn reeds geschoold als weerbaarheidsdocent.

Deelnemers worden alleen door het Rots en Water Instituut gecertificeerd indien zij aldoor aanwezig zijn geweest (100% aanwezigheidsplicht) en actief hebben deelgenomen aan de training. Het laatste ligt ter beoordeling bij de Master trainer die de training ter plekke verzorgd.

Deze training kan ook als incompany training worden ingekocht waarbij het gehele team kan worden getraind. Een incompany training levert een school financieel voordeel op.