Rots en Water tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Effects of Rock and Water: an intervention to prevent sexual aggression

De Graaf, I., De Haas, S., Zaagsma, M., Wijsen, C. (2015), Journal of Sexual Aggression: An international, interdisciplinary forum for research, theory and practice: 1-16.

Dit Nederlandse onderzoek uitgevoerd door het Trimbos Instituut i.s.m. de Rutgers Stiching werd onder de titel ‘Effects of Rock & Water: an intervention to prevent sexual aggression’ gepubliceerd (2015) in het wetenschappelijk magazine ‘Journal of Sexual Aggression: An international, interdisciplinary forum for research, theory and practice’.  Zoals gebruikelijk is ook dit onderzoek onderwerp geweest van double blind peerreview.

Seksuele agressie onder adolescenten is een vaak voorkomend probleem dat is gerelateerd aan een gebrek aan agressie regulatie, positieve of toegeeflijke houdingen ten opzichte van seksuele dwang, groepsdruk en inadequate communicatie vaardigheden. Rots en Water is een psychofysieke interventie die bovenstaande issues aanpakt. Er is een quasi-experimentele ‘trial’ uitgevoerd in Nederland. In totaal hebben 521 jongens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar uit negen VMBO scholen aan het onderzoek deelgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat Rots en Water zorgt voor minder seksueel grensoverschrijdend gedrag, meer zelfvertrouwen en meer zelfbeheersing bij jongens. In de Rots en Water groep maakten deelnemers significant minder gebruik van verbale manipulatie (zoals aandringen, liegen, boos worden of chanteren) om seks te krijgen. Deze resultaten waren er niet bij jongens die het programma Rots en Water niet volgden. Ook is een kleine verbetering gevonden in het ‘vertrouwen in eigen kunnen’ en ‘zelfregulatie’. Dat betekent dat de jongens iets meer op zichzelf vertrouwen en iets meer zelfbeheersing toonden. Nadat de hoofdeffecten zijn onderzocht, is getoetst of de effecten afhankelijk zijn van achtergrondvariabelen etnische achtergrond, seksuele ervaring, ervaring met geslachtsgemeenschap, woonsituatie en band met de ouders. Er zijn echter geen interactie-effecten gevonden