Algemene voorwaarden

 • Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt aan het Gadaku Institute/ Rots en Water NL, haar medewerkers of trainers, wordt vertrouwelijk behandeld en blijft strikt persoonlijk.
 • U heeft het recht uw bestelling of aanmelding tot 14 dagen na bevestiging zonder opgave van reden te annuleren. Indien de eerste dag van de training binnen die termijn valt, is de maximale bedenktijd slechts tot aan het moment dat de training aanvangt.
 • De klant krijgt een bevestiging van ontvangst van de inschrijving of bestelling toegestuurd met daarin de data en betalingsvoorwaarden.
 • De taal waarin contracten (en informatie) zullen worden opgemaakt is helder en ondubbelzinnig.
 • Op het contract zullen de naam en gegevens van het Gadaku Institute/ Rots en Water NL vermeld worden, de naam van de training, de duur van het contract, het eventuele materiaal, de boeken, de begeleiding en diensten welke zijn inbegrepen en welke niet, de kosten, de betalingsvoorwaarden zoals de betalingstermijn en de wijze van betaling. De condities waaronder de training eventueel niet door gaat en de annuleringsvoorwaarden.
 • Het copyright van alle tekst en foto’s uit boeken , brochures en van de website berust bij het Gadaku Institute / Rots en Water NL en mag niet zonder toestemming worden gebruikt en of gekopieerd.
 • Het is niet toegestaan om de tijdens een Rots en Water training opgedane kennis in te zetten voor de volgende commerciële doeleinden.
  (1) Het zelf tegen vergoeding Rots en Water trainingen geven aan professionals, waaronder maar niet beperkt tot leraren, mentoren, onderwijsexperts, jeugdzorg- en jeugdwerkmedewerkers en interne begeleiders, werkzaam in onder andere (maar niet beperkt tot) sectoren als het onderwijs, hulpverlening, jeugddetentie en de geestelijke gezondheidszorg.
  (2) Evenmin is het toegestaan om de opgedane kennis te gebruiken om derden in staat te stellen om zelf Rots en Water trainingen te geven aan personen werkzaam in (maar niet beperkt tot) bovenstaande branches. Deze bepaling dient te worden begrepen als een concurrentiebeding. De trainingen van het Gadaku Institute worden gegeven om deelnemers in staat te stellen om de tijdens een training opgedane kennis in de praktijk – het werkveld – en bij kinderen en of jongeren toe te passen.
  Bij schending van deze bepaling is de deelnemer een direct opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding verschuldigd. Het vorenstaande geldt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Het is niet toegestaan om de naam Rots en Water, rotsenwater en of vergelijkbare namen te gebruiken als merk, handelsnaam, bedrijfsnaam, domeinnaam of in een e-mailadres, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Alle deelnemers die zich aanmelden zijn er van op de hoogte dat participeren aan een Rots en Water training vrijwillig en op eigen risico is. Ze zijn zich er ook van bewust dat er tijdens de oefeningen fysieke verwondingen voor kunnen komen als gevolg van het deelnemen aan deze training. Het Gadaku Institute is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder (maar niet alleen) fysiek letsel, derving van inkomsten of gemiste kansen.
 • Het Gadaku Institute mag zonder opgave van reden deelnemers aan trainingen weigeren. Gadaku Institute mag deelnemers in ieder geval weigeren, indien er gegronde vermoedens zijn, dat de betreffende deelnemer werkzaam is bij een concurrent van het Gadaku Institute.
 • Annuleringsregeling: Bij een annulering tot 4 weken voor aanvang van de 3-daagse basistraining wordt € 50,- in rekening gebracht, voor alle overige trainingen geldt dat bij een annulering tot 4 weken voor aanvang van de training € 25,- in rekening wordt gebracht. Bij een annulering tot 2 weken voor aanvang geldt voor alle trainingen dat er 50% van het totaalbedrag in rekening wordt gebracht en daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit tevoren aan het Gadaku Institute / Rots en Water NL is gemeld. Eventueel te veel betaalde gelden worden binnen 14 dagen teruggestort.