Advanced Training

Via de Advanced training worden docenten opgeleid tot het presenteren van een Een Dag Introductie Training (EDIT) aan het eigen school- of organisatieteam. De EDIT beperkt zich tot de kern van het Rots & Water Basisprogramma. De inhoud van deze training is voorgeschreven en vastgelegd in het Rots & Water Praktijkboek voor starters.

De Advanced Trainer heeft het recht deze EDIT te presenteren aan het team van de eigen school of organisatie waartoe hij/zij behoort.

De Advanced Trainer heeft niet het recht de EDIT zelfstandig aan andere scholen of organisaties aan te bieden. In dergelijke situaties wordt de EDIT door het Rots en Water Instituut/Gadaku Institute georganiseerd.

Doel van de Advanced Training

Doel van de Advanced Training is de verdere verdieping en verbetering van de persoonlijke en professionele (Rots en Water) ontwikkeling. Tevens is het doel om gecertificeerde Rots en Water trainers op te leiden voor het verzorgen van een Eén Dag Introductie Training (EDIT) aan leraren/werknemers van de eigen school om zo een brede aanpak mogelijk te maken. De training is beslist geen accreditatie voor de freelancer om zelfstandig Rots en Water docenten trainingen aan te bieden.

Toelatingscriteria: De training is bedoeld voor gecertificeerde trainers die minimaal één jaar aantoonbare ervaring hebben opgedaan in het werken met het Rots en Water programma en aan minimaal één aanvullende 2-daagse specialisatie training hebben deelgenomen.

Accreditatie van de Advanced Trainer

  1. Trainers verbonden aan een school: De Advanced Trainer die verbonden is aan een school of organisatie wordt bevoegd tot het geven van een Eén Dag Introductie Training aan de school waar hij/zij werkzaam is en dient zich strikt te houden aan de inhoud van het Praktijkboek voor Starters. Het Gadaku Institute / Rots en Water NL is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze training. Het is aan de school/organisatie om te bepalen of een docent genoeg kwaliteit en ervaring heeft om zich in te schrijven voor de Advanced Training en nadien het eigen schoolteam te trainen.
  2. Freelancers: In Nederland en België (en ver daarbuiten) zijn nu een ruim aantal Rots en Water-trainers actief die zich als freelance trainer aanbieden en/of een eigen bedrijf hebben opgezet. Voor deze trainers geldt de volgende bepaling: Zij kunnen alleen van de nieuw verworven accreditatie gebruik maken en een EDIT aanbieden indien deze EDIT door het Gadaku Institute / Rots en Water NL wordt gecoördineerd. Dit betekent dat contracten tussen betreffende school of organisatie, de trainer en het Gadaku Institute / Rots en Water NL door het Gadaku Institute / Rots en Water NL zullen worden opgesteld. De te volgen werkwijze ziet er dan als volgt uit:
  • De school/organisatie gaat een verbintenis aan met het Gadaku Institute / Rots en Water NL.
  • De trainer gaat een verbintenis aan met het instituut en wordt ook door het Gadaku Institute / Rots en Water NL volgens een vast tarief betaald.

Op deze manier worden vaste prijzen voor een vastomlijnd kwaliteitsproduct gegarandeerd. Het Gadaku Instituut / Rots en Water NL behoudt zo overzicht en kwaliteitscontrole van het Rots en Water-programma. Het is belangrijk dat elke trainer zich realiseert dat zowel het R&W programma als de individuele trainer/freelancer met deze werkwijze gebaat zullen zijn.

De Advanced Training vindt één keer per jaar (eerste week van juni) plaats op Sportcentrum Oudenrijn (nabij Utrecht) en één keer per jaar in Australië (Newcastle).

Deze tweedaagse training bestaat uit 20 contacturen met een daarbij komende geschatte studielast van 40 uur.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door zich op een interesselijst te laten plaatsen. Dit is een vrijblijvende lijst die tot niets verplicht.

Plaatsing op de lijst heeft het voordeel dat drie weken voordat de openbare inschrijving wordt geopend deze geïnteresseerden in de gelegenheid worden gesteld zich alvast in te schrijven.

Bel: 0224-213346 voor meer informatie en toezenden documentatie.

Plaats: Sportcentrum Oudenrijn nabij Utrecht

Trainer: Freerk Ykema (met assistentie van RW Mastertrainers)

Kosten: € 860,-. Dat is inclusief:

  • Het Rots & Water Startersboek
  • Rots & Water shirt
  • Rots & Water power point presentatie
  • Rots & Water stressballetje
  • Koffie/thee/lunch
  • Diner op de eerste dag