Rots en Water Scholen

Scholen komen in aanmerking voor het exclusieve predicaat ‘Rots en Water School’ wanneer zij met Rots en Water werken en aan bepaalde eisen voldoen. Hieronder een overzicht van alle Rots en Water scholen in Nederland:

 

Om “Rots en Water” school te worden, dient de school aan de volgende bepalingen te voldoen.

Om te beoordelen of een school aan de eisen voldoet, volgt een check die door het RWI wordt uitgevoerd.

De eisen waar een basisschool aan moet voldoen om een Rots en Water school te worden:

 • Alle kinderen krijgen elk schooljaar Rots en Water lessen. (Zie het Basisschool boek voor tienlessenplannen voor groep 1 tot en met 6, en het praktijkboek voor groep 7 en 8).
 • Alle leerkrachten zijn geschoold in Rots en Water, middels een Eén Dag Introductie Training (EDIT) en/of tweedaagse training en/of driedaagse (basis)training.
 • Tenminste twee leerkrachten hebben de 3-daagse Rots en Water basistraining volbracht en hun accreditatie is up-to-date (om hun accreditatie te behouden dienen zij elke vier jaar een specialisatie training of Opfrisdag te volgen). Alleen deze leerkrachten geven de Rots en Water lessen aan groep 7 en 8.
 • Tenminste twee leerkrachten hebben de 2-daagse Rots en Water Basisschool training volbracht. Alleen deze leerkrachten geven de Rots en Water lessen aan groep 1 t/m 6.
 • Het Rots en Water programma is in het leerplan opgenomen.
 • Er is tenminste één Rots en Water coördinator op school aanwezig die verantwoordelijk is voor de coördinatie en kwaliteitsbewaking van de Rots en Water lessen.
 • Op de schoolwebsite en in de schoolgids dient duidelijk te staan vermeld dat de leerlingen elk jaar Rots en Water lessen krijgen, dat alle leerkrachten zijn geschoold en wat het Rots en Water programma inhoudt.

De eisen waar een middelbare school (onderbouw) aan moet voldoen om een Rots en Water school te worden:

 • Alle leerlingen ontvangen in twee leerjaren, waarvan er één de brugklas is, Rots en Water training (met een minimum van 20 klokuren).
 • Rots en Water is in het curriculum opgenomen.
 • Alle docenten in de onderbouw zijn aan Rots en Water geschoold middels een Eén Dag Introductie Training (EDIT).
 • Alle overige docenten zijn geïnformeerd over inhoud, werkwijze en doelstelling.
 • Tenminste twee docenten hebben de 3-daagse Rots en Water basistraining gevolgd en hun accreditatie is up-to-date (om hun accreditatie te behouden dienen zij elke vier jaar een specialisatie training of Opfrisdag te volgen).
 • De Rots en Water lessen worden alleen gegeven door de docenten die de 3-daagse basistraining hebben volbracht.
 • Er is op school ten minste één Rots en Watercoördinator aanwezig die verantwoordelijk is voor de coördinatie en kwaliteitsbewaking van de Rots en Water lessen.
 • Op de schoolwebsite en in de schoolgids dient duidelijk vermeld te staan dat leerlingen minimaal twee jaar Rots en Water lessen krijgen en wat het Rots en Water programma inhoudt.

Deze lijst is momenteel actueel. Het kan zijn dat de bepalingen in de loop van de tijd gewijzigd of aangevuld worden.