Basisschool (groep 1 t/m 6)

 

Leerlijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in groep 1 t/m 6 van de Basisschool. Deze training en bijbehorend, gelijknamig boek is goud waard in handen van een schoolteam dat zich werkelijk bekommert om de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen en het voorkomen en/of verminderen van pestgedrag.

Pestgedrag wordt voorkomen en in de kiem meteen aangepakt: Al spelenderwijs leren kinderen in groep 1 t/m 6 van de Basisschool met elkaar samen te spelen en samen te werken. Juist door de ontwikkeling van positieve, sociale competenties wordt een belangrijke basis gelegd voor een positief leer- en speel klimaat hetgeen een zeer belangrijke, preventieve werking heeft op het ontstaan van pestgedrag.

Eindelijk is het mogelijk om op een eenvoudige, plezierige en speelse wijze kinderen te leiden en te begeleiden in de ontwikkeling van belangrijke sociale- en communicatievaardigheden. Het boek ‘Rots en Water Basisschool’ richt zich op de leerlingen van groep 1 t/m 6. Het bevat 204 oefeningen en spelen die allen in eenvoudig uitgeschreven lessen, per groep tien tot twaalf lessen, zijn ingedeeld zodat die begrijpelijk en bruikbaar worden voor de groepsleerkracht. Het boek wordt alleen bij deelname aan de bijbehorende tweedaagse training Rots & Water Basisschool verstrekt. De driedaagse Rots en Water basistraining sluit naadloos aan op de tweedaagse Basisschooltraining en is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 7. Samen zorgen beide trainingen voor een gestructureerde, schoolbrede inzet van het Rots en Water programma op de basisschool, startend vanaf groep 1 en doorlopend tot groep 8.

Elke les bestaat uit een duidelijk lesdoel, les-organisatie, leerpunten en reflectiemomenten, en wordt ondersteund door mooie kleurenfoto’s. De praktijk leert dat groepsleerkrachten, door werkdruk en de grote variëteit aan verschillende onderwijsthema’s waar zij dagelijks mee te maken hebben, eenvoudigweg de tijd ontbreekt om zelf lessen samen te stellen en vorm te geven. Vandaar het boek Rots & Water Basisschool en de daaraan gekoppelde gelijknamige tweedaagse training.

Voor elke leeftijdsgroep binnen de basisschool wordt een schets gegeven van de psychologische- en de sociaal-emotionele ontwikkeling en de daarmee samenhangende ontwikkelingstaken. Deze worden vervolgens gekoppeld aan specifieke Rots en Water oefeningen, spelen en begrippen voor leerlingen in groep 1 t/m 6 van de basisschool. Tijdens de tweedaagse training komen bovengenoemde aspecten via theoriesessies aan de orde waarna via praktische oefening de verschillende thema’s en oefeningen aan bod zullen komen. Verder zullen er adviezen worden gegeven die zullen leiden tot een succesvolle schoolbrede implementatie van het Rots & Water programma. Daarnaast praktische, zeer welkome trainingsadviezen die groepsleerkrachten het vertrouwen geven Rots & Water op gedegen en plezierige manier te kunnen doceren, en zo een belangrijke bijdrage leveren

Studielast

De tweedaagse Basisschool-training bestaat uit 16 contacturen met een daarbij komende geschatte studielast van 20 uur (minimaal 8 uur).

1. Trailer van Basisschool te Almelo met Eric Kok: Klik hier
2. SBS 6 uitzending van Feiten en Fabels: Klik hier

Praktische informatie

Locaties: De Basisschool training wordt op diverse plaatsen in Nederland aangeboden: Sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht, Leek (Groningen), Weerselo (Overijssel) en Heeze (Noord-Brabant). In België vindt de training plaats in Gent. Daarnaast is het voor een school/organisatie mogelijk de basistraining als incompany in te kopen (voor meer informatie zie ‘Incompany Trainingen’). Alle cursussen worden georganiseerd door het Gadaku Institute / Rots en Water NL en worden gepresenteerd door ervaren Rots en Water Master Trainers.
Kosten: € 560,- (vrijgesteld van BTW). Kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch en het Rots en Water Basisschoolboek (met lessenplannen voor groep 1 t/m 6)
Duur: De training omvat twee aaneengesloten dagen met een contacttijd van 16 uur en een geschatte studielast van 20 uur (minimaal 8 uur).
Tijden: Aanvang 08:30 uur (inloop mogelijk va. 08:00 uur). Einde 17:15 uur.
Trainers: Nick van Deudekom, Klaas van der Veen, Eric Kok, Bart Denaux, Stijn Janssens, Vismaya Bakker en Jordy Heinsdijk.
Accreditatie: N.v.t.

 

Deze training is een specialisatietraining. Advies is daarom om eerst de driedaagse Rots en Waterbasistraining te volgen voor het verkrijgen van een volledig inzicht in, en begrip van het Rots en Waterprogramma alvorens aan een van de tweedaagse specialisaties deel te nemen. Alleen via het volgen van de driedaagse Rots en Water-basistraining verkrijgt men de volledige accreditatie Rots en Watertrainer.

Deze training kan ook als in-company training worden ingekocht waarbij het gehele team kan worden getraind. Een in-company training levert een school financieel voordeel op.