Certificering Rots en Water trainer

Rots en Water trainer

Het officiële Rots en Water certificaat (en de titel ‘Rots en Water trainer’) is alleen te behalen middels het volgen van de 3-daagse basistraining. Alleen dan is de trainer geaccrediteerd om de Rots en Water lessen zoals die zijn vastgelegd in het Rots en Water praktijkboek te verzorgen. Het verzorgen van de Rots en Water lessen beperkt zich tot de pedagogische setting waarin de trainer is opgeleid (denk op school aan een lerarenopleiding, PABO enz.)

Het Rots en Water certificaat accrediteert nadrukkelijk niet tot het verzorgen van trainingen (in welke vorm en met welk doel dan ook) aan volwassenen en professionals werkzaam in het onderwijs en bedrijfsleven (het certificaat is geen Train-the-Trainer accreditatie). Het Rots en Water Instituut is de enige instantie die training aan docenten, hulpverleners e.d. organiseert, coördineert en faciliteert.

Al enkele jaren hanteert het Rots & Water Instituut de regel dat de accreditatie van de gecertificeerde trainer (behaald d.m.v. het volgen van de 3-daagse R&W basistraining) beperkt houdbaar is. Elke vier jaar na het behalen van het certificaat Rots en Water trainer dient men deel te nemen aan een Opfrisdag of één van de Rots & Water specialisatietrainingen.

Indien niet aan deze nascholingsverplichting wordt voldaan zal de betreffende Rots en Water trainer als niet-actief in onze trainersdatabase worden opgenomen en zal dit, op aanvraag van eventuele opdrachtgevers (schooldirectie, ouders e.d.), worden gemeld.

Voor elke Rots en Water training geldt dat deelnemers alleen door het Rots en Water Instituut worden gecertificeerd als zij aldoor aanwezig zijn geweest (100% aanwezigheidsplicht) en actief hebben deelgenomen aan de training. Actieve deelname ligt ter beoordeling bij de Master trainer die de training verzorgt (in samenspraak met het Instituut).

Op dit moment hebben in Nederland en België ruim 35.000 leraren e.a aan een Rots & Watertraining deelgenomen. In andere landen, met name in Australië en Nieuw-Zeeland, zijn samen ook ruim 35.000 trainers opgeleid. Naar schatting hebben sinds 1999 wereldwijd zo’n 3 ½ miljoen kinderen een Rots en Watertraining gevolgd.

Daarnaast hebben 450 Advanced Trainers en 20 Master Trainers een specifieke training en opleidingstraject gevolgd en daarmee een specifieke accreditatie verworven. Zowel voor de RW Basistrainers als voor de Advanced Trainers en Master Trainers worden jaarlijks specifieke verdiepings/opfrisdagen georganiseerd om het kennis- en expertiseniveau naar zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Specialisatietrainingen

Certificering vindt ook plaats na het volgen van één van de specialisatietrainingen. Na het volgen van een specialisatietraining wordt de deelnemer geaccrediteerd om met een specifiek deel van het programma (vastgelegd in een aparte reader of boek) te werken binnen de doelgroep waar deze training voor bedoeld is.

Advanced Training

Rots en Watertrainers die de ambitie hebben om het eigen schoolteam via een Een Daagse Introductie Training op te leiden kunnen de Advanced Training volgen. Deze training wordt een keer per jaar in Nederland (sportcentrum Oudenrijn) georganiseerd en een keer per jaar in Australië (Newcastle). Alle trainingen vinden plaats onder auspiciën van het Rots en Water Instituut/Gadaku Institute. Voor meer informatie zie Advanced Training.
Huurt u een trainer van buitenaf in en twijfelt u aan zijn of haar certificering? Neem dan contact op met het Rots en Water Instituut (RWI) via [email protected]. Het RWI beschikt namelijk over een databestand waarin alle trainers met de door hem/haar gevolgde trainingen (met plaats en data) staan opgeslagen.