Effectiviteit Rots en Water in het VMBO

Nederlands

Stevig als een rots, flexibel als water? Effectiviteit van een schoolinterventie gericht op het intrapersoonlijk en interpersoonlijk domein

Mertens, E., Dekovic, M., van Londen, M., & Reitz, E. (2023). Stevig als een rots, flexibel als water? Effectiviteit van een schoolinterventie gericht op het intrapersoonlijk en interpersoonlijk domein. Jeugd in Ontwikkeling, 1(1). https://doi.org/10.54447/JiO.13371

Samenvatting

De huidige studie had als doel om te onderzoeken of 1) de schoolinterventie Rots en Water (R&W) effectief was in het verbeteren van competenties en voorkomen van problemen in het intra- en interpersoonlijk domein van leerlingen op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), en of 2) interventie-effecten veranderden naarmate er meer mensen betrokken waren bij de interventie (kernteam van leerkrachten, het hele schoolteam, het hele schoolteam en ouders). We hebben een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd onder brugklassers (N = 1299; Mleeftijd = 12,38; 54 % jongens) die vier keer digitale vragenlijsten hebben ingevuld. De resultaten lieten zien dat R&W een aantal interventie-specifieke uitkomsten (zelfcontrole en emotionele zelfregulatie), uitkomsten in het intrapersoonlijk domein (psychologisch welzijn, seksuele autonomie en internaliserend gedrag) en in het interpersoonlijk domein (agressie) verbeterde, maar uitsluitend wanneer een kernteam van leerkrachten betrokken was bij de implementatie van de interventie. De (gematigde) interventie-effecten waren het grootste in het eerste jaar van de tweejarige interventie. Deze resultaten laten zien dat R&W positieve effecten kan bewerkstelligen bij vmbo-leerlingen wanneer deze geïmplementeerd wordt door een kernteam. Het lijkt dus waardevol voor scholen om te investeren in interventies met een leerstijl die aansluit bij die van de doelgroep, met een hoge kwaliteit van implementatie en een beperkt aantal betrokken personen.

Bijsluiter voor de praktijk

  1. Vmbo-leerlingen rapporteren meer problemen in het intra- en interpersoonlijk domein dan havo- en vwo-leerlingen.
  2. Wij onderzochten: 1) de effectiviteit van de schoolinterventie Rots en Water voor het stimuleren van het intra- en interpersoonlijk domein bij vmbo-leerlingen en 2) of de effectiviteit veranderde naarmate verschillende mensen betrokken waren bij de interventie (kernteam leerkrachten, hele schoolteam, hele schoolteam en ouders).
  3. De interventie liet gematigde positieve effecten zien, met name op uitkomsten in het intrapersoonlijk domein, wanneer alleen een kernteam van leerkrachten betrokken was bij de uitvoering van de interventie.
  4. Interventie-effecten waren het grootste in het eerste jaar van de interventie.
  5. Het lijkt waardevol om te investeren in goede training voor en kwalitatief hoogstaande implementatie door een kernteam.

Het onderzoek, waar 1.299 leerlingen aan deelnamen, vond tussen 2016 en 2020 plaats en werd uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.

Engels

Solid as a rock, flexible as water? Improving students’ psychosocial wellbeing in prevocational schools

Mertens, E. C. A., Dekovic, M., van Londen, M., Nye E., Reitz, E.

 

Rots en Water: Positieve resultaten wetenschappelijk effectonderzoek op het VMBO

Dit onderzoek is gepubliceerd in de Journal of School Psychology 92 (2022), 1-18.

Abstract:

Students following a preparatory vocational education track seem most in need of an intervention stimulating their competencies and preventing the development of problems in the intrapersonal and interpersonal domain. The aim of the present study was to examine, first, whether Rock & Water, a social emotional learning intervention that uses active forms of learning, is effective in improving students’ competencies and preventing problems in the intra- and interpersonal domain, and second, whether intervention effects were influenced by the extent to which multiple systems are involved in the intervention. We conducted a randomized controlled trial with a sample of 7th grade students (N = 1299, Mage = 12.38, 54% boys). Students reported on outcomes of the intra- and interpersonal domains using digital questionnaires. The data were analyzed with Latent Growth Curve models. Results showed that the intervention was most effective when only a core team of teachers was involved in the intervention. The intervention improved several proximal outcomes (i.e., self-control and emotional self-regulation) and distal outcomes in students’ intrapersonal and interpersonal domains. The intervention effects were strongest, albeit moderate, in the first year of the intervention. These results show that interventions with an active form of learning and implemented by a core team might be promising interventions for prevocational students, although effort should be put in increasing its effectiveness.