Effectiviteit Rots en Water in het VMBO

Solid as a rock, flexible as water? Improving students’ psychosocial wellbeing in prevocational schools

Mertens, E. C. A., Dekovic, M., van Londen, M., Reitz, E.

 

Rots en Water: Positieve resultaten wetenschappelijk effectonderzoek op het VMBO

Het onderzoek, waar 1.299 leerlingen aan deelnamen, vond tussen 2016 en 2020 plaats en werd uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.

Resultaten laten zien dat leerlingen die de R&W-interventie hebben gehad een betere ontwikkeling laten zien op meerdere uitkomsten op zowel het interpersoonlijke domein (agressie) als het intrapersoonlijke domein (psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag) en op secundaire uitkomstmaten (zelf-controle en emotieregulatie), ten opzichte van de leerlingen die de R&W-interventie niet hebben gehad. De uitkomsten waren het sterkst in het eerste jaar en wanneer een kernteam van leerkrachten betrokken was bij het uitvoeren van de interventie.