Autismespectrumstoornissen (ASS)

Het Rots & Water programma kan ook worden ingezet voor kinderen/jongeren met autismespectrumstoornissen (afgekort ASS). Omdat deze kinderen/jongeren een specifieke ontwikkeling doormaken en vaak specifieke ondersteuningsbehoeftes hebben is deze tweedaagse specialisatietraining ontwikkeld. De training wordt ondersteund door het boek “Rots & Water en kinderen met autismespectrumstoornissen”.

De training richt zich op de basisvaardigheden en begrippen van het Rots & Waterprogramma gerelateerd aan de kwaliteiten en ontwikkelingsproblemen van kinderen met Autismespectrumstoornissen (en aanverwante problematiek). Tijdens deze training leren de deelnemers hoe zij de verschillende Rots & Watervaardigheden kunnen gebruiken in omgang met, en training en onderwijs aan, kinderen/jongeren met autismespectrumstoornissen.

Door de psycho­fysieke didactiek, het duidelijke Rots & Water begrippenstelsel gehanteerd binnen een helder, positief mensconcept heeft Rots & Water een bijzondere, toegevoegde waarde aan onderwijs en training voor kinderen met ASS.

Doelstellingen van de training zijn o.a.:

  1. Theorie: Het verwerven van kennis en inzicht betreffende het gehele autismespectrum van kinderen met ASS, met en zonder een verstandelijke beperking.
  2. Praktijk: Het ontwikkelen van meer lichaamsbewustzijn, bewustwording en leren kennen van eigen emoties en energie, het uiten en leren kanaliseren van emoties en energie, omgaan met spanning en spannende situaties, eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven en inzicht verwerven in andermans grenzen, gevoel krijgen voor tastverhoudingen, het vergroten van de concentratieboog, het vergroten van het fysiek en mentaal incasseringsvermogen, het eigen gedrag beter leren sturen met de begrippen rots en water enz.
  3. Pestgedrag: Het is een trieste waarheid dat kinderen met autisme vaker worden gepest en minder weerbaar zijn dan anderen. Belangrijk thema in deze training is daarom ook:
  • het herkennen en voorkomen van bedreigende situaties
  • het herkennen van grensoverschrijding en het leren stellen van grenzen
  • het verdedigen van eigen grenzen en voor de jongeren (en ouderen) met Hoger Functionerend Autisme (HFA) specifieke weerbaarheidstraining in de vorm van scenario training gebaseerd op het ABC + D systeem

De tweedaagse training bestaat uit 16 contacturen met een daar bijkomende geschatte studielast van 20 uur.

1. Een inzicht in Autisme i.c.m. een verstandelijke beperking door Marc Boas, voor de Trailer: Klik hier

2. Neurofysiologische onderbouwing van het Rots en Water programma t.a.v. pestgedrag: Klik hier

Praktische informatie

Locaties: Deze training vindt plaats in Sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht en in Gent. Daarnaast is het voor een school/organisatie mogelijk de basistraining als incompany in te kopen (voor meer informatie zie ‘Incompany Trainingen’)
Kosten: € 560,- (vrijgesteld van BTW). Kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch en het Rots en Water ASS Boek.
Tijden: Aanvang 08:30 uur (inloop mogelijk va. 08:00 uur). Einde 17:15 uur.
Duur: De training omvat twee aaneengesloten dagen met een contacttijd van 16 uur en een geschatte studielast van 20 uur.
Accreditaties: Informeel Leren: SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (24 punten; SKJ207384). Accreditatie loopt tot 21-05-2027.
Trainers: Freerk Ykema, Theo Kamervaar en Stijn Janssens

 

Deze Tweedaagse training is een specialisatietraining. Men dient voor deelname aan de training gecertificeerd Rots en Water trainer te zijn. Het is daarom verplicht om eerst de driedaagse Rots en Waterbasistraining te volgen voor het verkrijgen van een volledig inzicht in, en begrip van het Rots en Waterprogramma alvorens aan deze tweedaagse specialisaties deel te kunnen nemen. Geef daarom bij inschrijving aan wanneer en waar je de driedaagse hebt gevolgd. Alle trainers staan opgeslagen in de Rots en Water database. Alleen via het volgen van de driedaagse Rots en Water-basistraining verkrijgt men de accreditatie Rots en Watertrainer.

Deze training kan ook als incompany training worden ingekocht waarbij het gehele team kan worden getraind. Een incompany training levert een school financieel voordeel op.