Två dagars Rock and Water utbildning med fokus på grundskolan

Denna utbildning är extremt värdefull om skolpersonalen verkligen bryr sig om alla elevers socioemotionella utveckling och förebyggandet och hanteringen av mobbning. Det är en metod för den socioemotionella utvecklingen hos alla elever på grundskolan. Mobbning förebyggs och hanteras omedelbart: i åldern 4 till 11/12 år lär sig barn genom att leka och arbeta tillsammans. På grund av utvecklingen av positiva, sociala färdigheter, läggs en viktig grund för en positiv lär- och lekmiljö. Det har en mycket viktig förebyggande effekt på mobbning.

Praktiken visar att lärare, på grund av arbetsbelastning och den stora dagliga variationen av olika pedagogiska teman de möter, har ont om tid att själva sammanställa och skapa lektioner. Denna utbildning erbjuder en lösning. För varje åldersgrupp ges en psykologisk beskrivning av barnets utvecklingsfas, dess psykologiska aspekter, den motoriska, kognitiva, emotionella, moraliska utvecklingen, barnets specifika utvecklingsuppgifter, och hur dessa förhåller sig till valet av Rock and Water övningar och på vilket sätt de utförs.

Under utbildnigen behandlas ovanstående aspekter under teorisessioner, varefter olika teman och övningar behandlas under praktiska övningar. Dessutom kommer vi att ge information som kommer att leda till framgångsrik skolomfattande implementering av Rock and Water programmet. Vi kommer att ge praktiska rekommendationer om utbildningen, som kommer att ge lärare självförtroendet att undervisa Rock and Water på ett bra och underhållande sätt för att bidra till utvecklingen av varje barn i grundskolan.

Två dagars utbildningen består av 16 kontakttimmar och en beräknad studiebelastning på 20 timmar.

Observera:

1. Utbildningen är en specialiseringsutbildning. Vi rekommenderar att först gå tre dagars Rock and Water basutbildning. Endast genom denna utbildning får man Rock and Water tränare ackrediteringen.
2. Utbildningen finns för närvarande endast tillgänglig i Nederländerna. För mer information om utbildningen och anmälningar (engelskspråkig) kan du kontakta Rock and Water institutet i Nederländerna via kontaktuppgifterna som finns på hemsidan.

Laatste nieuws

Rots en Water: Positieve resultaten wetenschappelijk effectonderzoek op het VMBO!
Het onderzoek, waar 1.299 leerlingen aan deelnamen, vond tussen 2016 en 2020 plaats en werd uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.

 
Resultaten laten zien dat leerlingen die de R&W-interventie hebben gehad een betere ontwikkeling laten zien op meerdere uitkomsten op zowel het interpersoonlijke domein (agressie) als het intrapersoonlijke domein (psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag) en op secundaire uitkomstmaten (zelf-controle en emotieregulatie), ten opzichte van de leerlingen die de R&W-interventie niet hebben gehad. De uitkomsten waren het sterkst in het eerste jaar en wanneer een kernteam van leerkrachten betrokken was bij het uitvoeren van de interventie.

 
Klik hier voor het (Engelstalige) abstract uit het proefschrift van dr. E.C.A. (Esther) Mertens.
Rots en Water Nieuwsbrief 2021
In deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar en willen we jullie op de hoogte brengen van huidige en nieuwe ontwikkelingen voor 2021 en verder.

Nieuwsbrief

GEFELICITEERD: We mogen weer scholen feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:

Nederland:

- OBS de Zevenhoeven te Heemskerk

- Plaswijckschool in Gouda

- Basisschool de Kerkewei in Rossum

- Kolom praktijkcollege Noord

- O.E.C. 't Ravelijn in Steenwijk

- PCB De Sonnewijzer in Son

- BS Het Zonnewiel Vrijeschool in De Bilt.

- OBS Meester Vos in Hagestein

België:

- BuSO De Karwij in Lokeren

- BuLO Het Veer in Antwerpen

Accreditaties

De 3-daagse Rots en Water (basis)training is geaccrediteerd door:

-           door de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling,

-           door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ206238, 36 punten tm 20-01-2023)

 

We zijn geregistreerd in het CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek Rots en Water in het Primair Onderwijs

Tussen 2015 en 2018 heeft de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Rots en Water Instituut NL een grootschalig wetenschappelijk vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het R&W programma in het Primair Onderwijs, vergelijkbaar met het Nationaal onderzoek Anti-pestprogramma's (tussen 2016 en 2018).

In totaal namen 1203 leerlingen (groep 6 t/m 8) van 17 verschillende basisscholen deel aan het onderzoek.

Leerlingen rapporteerden in de Rots en Water-groep een
- afname in twee vormen van pesten en bijna alle vormen van gepest worden;
- hogere mate van zelfregulatie
;
- hogere mate van globaal zelfvertrouwen;
- afname in depressieve gevoelens.

Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten, op zelfregulatie, zelfvertrouwen en op depressieve gevoelens.

Aanvullend zijn er ook enkele vragen aan de leerkrachten over het pestgedrag op hun school voorgelegd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport en ondersteunen de resultaten van bovenstaand onderzoek.

Het nieuwe 'Rots en Water Basisschool' boek vanaf nu leverbaar!

Het is een práchtig boek, 300 pagina's full color en hard cover, met 10-lessenplannen voor groep 1 t/m 6: inclusief veel nieuwe foto's, spellen, oefeninigen en reflectievragen.
Het boek is, samen met het Rots en Water handboek, ideaal voor een gestructureerde, schoolbrede inzet van het Rots en Water programma.

Het nieuwe boek kan alleen worden aangeschaft door trainers die de 2-daagse Basisschooltraining hebben gevolgd. 
Kosten van het nieuwe boek: € 65,- (inclusief BTW, exclusief verzendkosten). 

 

Effect van het Rots en Water-programma op het Sondervick College te Veldhoven

Lees hier het hele onderzoek.

Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Nieuw Rots en Water Poloshirt

De nieuwe Rots en Water shirts zijn er!

Vernieuwd en verbeterd, pasvorm en kleur zijn aangepast aan deze tijd.

Er is nu ook een dames en een heren uitvoering beschikbaar, maten xs t/m xxxl.

De kosten zijn; € 35.00 incl. btw en excl. verzendkosten á € 6.95

Kijk mee
SKHIlf1c4pM

Rots en Water - Spelen voor Thuis (Handdoekenrace)

Rots en Water - De Marshmallow Test

Rots en Water - Spelen voor Thuis

Rots en Water Video - Maken Balansplankje

Aflevering Het Geheim van Middelland - Rots & Water

Rock and Water in Peru (TV Perú) Spanish

Rock and Water Program - Primary School Australia

Kalender

Voor deze maand
September 3 - 2021

1-daagse Rots en Water Advanced Verdiepingsdag in Utrecht.  Volgeboekt

September 8, 9 en 10 - 2021

Open 3-daagse basistraining in sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht. Volgeboekt

September 15, 16 en 17 - 2021

Open 3-daagse basistraining in sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht. Volgeboekt

September 15, 16 en 17 - 2021

Open 3-daagse rots en Water basistraining in Leek (Groningen). Volgeboekt

September 20, 21 en 22 - 2021

Open 3-daagse rots en Water basistraining in Leek (Groningen). Volgeboekt

September 22 - 2021

Open 1-daagse Rots en Water Opfrisdag in sportcentrum Oudenrijn bij Utrec... Volgeboekt

September 23 en 24 - 2021

2-Daagse Rots en Water Basisschool training in Sportcentrum Oudenrijn bij... Volgeboekt

September 29, 30 en Okt 1

Open 3-daagse basistraining in sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht. Volgeboekt

Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
[email protected]


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2021