Kan mijn kind ook Rots en Water trainingen krijgen?

Het Rots en Water Instituut verzorgt enkel de opleidingen tot Rots en Water trainers, veelal leerkrachten of andere professionals. Op onze website kunt u een lijst met Rots en Water Scholen en Rots en Water trainers vinden die in ieder geval aan de minimale vereisten voldoen en wiens accreditatie up-to-date is.

Ga bij het kiezen van een Rots en Water trainer altijd na of hij/zij voldoende ervaring met het programma heeft en over de geschikte achtergronden en opleidingen beschikt. Ook adviseren wij om naar een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de Rots en Water trainer te vragen.