‹‹Terug naar overzicht

Rots en Water: fysiek en sociaal APK - dames, 40 en 60+ vitaal

Kom je fysieke, mentale en sociaal-emotionele veerkracht trainen bij Talentica Educatie op de Utrechtse Heuvelrug. In groepen van 6 tot 12 deelnemers werken we vanuit jouw persoonlijke kracht en vragen samen aan een sterk lichaam, stevige sociale toolbox en een gezonde levenshouding. In een of meer blokken van 4 x 2 uur training komen vanuit de Rots en Water opzet technieken en filosofie uit judo, yoga, personal coaching e.a. aan bod. Na een of meer blokken van deze training kun je fysieke en sociale uitdagingen in je leven met extra ontspanning en vertrouwen aangaan.

Vraag je je af of je die toekomstwens nog wel kunt realiseren in het spitsuur of de herfst van je leven? Of die kans wel voor jou is weggelegd met een echte of ervaren beperking in je systeem? Of die kwaliteit in jouw relaties en ervaringen wel haalbaar is?

Kom je fysieke, mentale en sociaal-emotionele veerkracht trainen bij Talentica Educatie op de Utrechtse Heuvelrug. In groepen van 6 tot 12 deelnemers werken we vanuit jouw persoonlijke kracht en vragen samen aan een sterk lichaam, stevige sociale toolbox en een gezonde levenshouding. In een of meer blokken van 4 x 2 uur training komen vanuit de Rots en Water opzet technieken en filosofie uit judo, yoga, coaching en vele andere stromingen aan bod. Samen halen we jouw sterke punten naar voren. We leren als groep van en met elkaar. We bouwen aan je veerkracht en vertrouwen om iedere uitdaging in je leven aan te gaan, beperkingen en obstakels als groeiversnellers te zien en te genieten van wat er al is. 

Afhankelijk van je vragen, je uitgangssituatie en en leervermogen kun je na een of meer blokken van deze training in verbinding met de wereld om je heen jouw pad lopen, over obstakels klimmen en je eigen kompas inzetten op de kruispunten. 

Deze training is voor iedere volwassene geschikt, ongeacht fysieke of medische beperkingen. Ongeacht of je een gezonde man of vrouw in het spitsuur van je carriere bent, chronische klachten hebt die jou het gevoel geven dat je niet alles meer kunt wat je zou willen of je wilt richten op wat je nog wel kunt ondanks ouderdoms slijtage. Afhankelijk van de ernst van beperkingen kan Talentica Educatie besluiten om de training individueel, in een kleinere groep of in een meer homogene groep aan te bieden.

Praktische informatie:

Nieuwe trainingen starten per september op dinsdag- en vrijdagochtend in Doorn en Leersum

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.talentica.nl

 

 

‹‹Terug naar overzicht
 
Laatste nieuws

Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek Rots en Water in het Primair Onderwijs

Tussen 2015 en 2018 heeft de Universiteit van Utrecht in samenwerking met het Rots en Water Instituut NL een grootschalig wetenschappelijk vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het R&W programma in het Primair Onderwijs, vergelijkbaar met het Nationaal onderzoek Anti-pestprogramma's (tussen 2016 en 2018).

In totaal namen 1203 leerlingen (groep 6 t/m 8) van 17 verschillende basisscholen deel aan het onderzoek.

Leerlingen rapporteerden in de Rots en Water-groep een
- afname in twee vormen van pesten en bijna alle vormen van gepest worden;
- hogere mate van zelfregulatie
;
- hogere mate van globaal zelfvertrouwen;
- afname in depressieve gevoelens.

Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten, op zelfregulatie, zelfvertrouwen en op depressieve gevoelens.

Aanvullend zijn er ook enkele vragen aan de leerkrachten over het pestgedrag op hun school voorgelegd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport en ondersteunen de resultaten van bovenstaand onderzoek.

GEFELICITEERD: We mogen weer 7 scholen in Nederland feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:

- BS de Alm in Tilburg

- CBS De Driemaster in Hasselt

- R.K. Basisschool Molenbolwerk in IJzendijke

- VO 't Ravelijn in Steenbergen

- SBO De Zonnewijzer in Valkenswaard

- ZMLK De Zevenster in Lelystad

- SBO de Wissel in Hoorn

Accreditaties

De 3-daagse Rots en Water (basis)training is geaccrediteerd door:

-           door de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling,

-           door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (64 punten)

-           door het Register Vaktherapie (46 punten)

 

We zijn geregistreerd in het CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Nieuwsbrief Rots en Water 2019!

Beste Rots en Watertrainers,

Onder aan dit bericht vindt u een link naar de Rots en Water nieuwsbrief 2019.
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van:

 • Terugblik 2018: groei in binnen- en buitenland
 • Verloop accreditatie
 • De huidige ontwikkelingen binnen het Rots en Water programma:
     - Resultaten en voortgang wetenschappelijke onderzoeken (PO & VO)
     - Nieuwe R&W specialisatie trainingen
     - Rots en Water en ZIEN!
     - Leerlingenboekje deel 2
     - Rots en Watertraining Minskenwurk
     - Nieuwe Rots en Water shirts
 • Trainingen 2019
 • Internationale ontwikkelingen en ontwikkelingswerk

Nieuwsbrief 2019

Het nieuwe 'Rots en Water Basisschool' boek vanaf nu leverbaar!

Het is een práchtig boek, 300 pagina's full color en hard cover, met 10-lessenplannen voor groep 1 t/m 6: inclusief veel nieuwe foto's, spellen, oefeninigen en reflectievragen.
Het boek is, samen met het Rots en Water handboek, ideaal voor een gestructureerde, schoolbrede inzet van het Rots en Water programma.

Het nieuwe boek kan alleen worden aangeschaft door trainers die de 2-daagse Basisschooltraining hebben gevolgd. 
Kosten van het nieuwe boek: € 65,- (inclusief BTW, exclusief verzendkosten). 

 

Wetenschappelijk onderzoek R&W toont, in tegenstelling tot andere onderzochte programma’s, wél positieve effecten!

Op 24 mei 2018 is het Eindrapport onderzoek Anti-pestprogramma’s naar buiten gekomen. Hieruit blijkt dat een aantal van de onderzochte programma’s geen of nauwelijks effect hebben.

Vergelijkbaar met het onderzoek naar Anti-pestprogramma’s is, in samenwerking met de UU, data verzameld in de groepen 6, 7 en 8 van het PO.

Voorlopige resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op basis van deze data laat zien dat het Rots en Water programma echter wel positieve effecten oplevert.

Het wetenschappelijk artikel dat hierover is geschreven is voor publicatie aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift.

Meer details volgen wanneer het artikel is gepubliceerd.

Laatste ontwikkelingen Rots en Water

Graag zouden we u op de hoogte willen brengen van de laatste ontwikkelingen binnen het Rots en Water programma:

 • Nieuw praktijkboek – te bestellen per 1 februari 2018 (lessenboek 3-daagse basistraining
 • Ondersteunend leerlingboekje
 • Vernieuwd videomateriaal
 • Nieuw lessenboek Rots en Water Basisschool (verwacht mei 2018)
 • Onderzoek
 • Internationale ontwikkelingen
 • Verloop accreditatie
 • Trainingen 2018

Voor meer informatie, klik hier voor de nieuwsbrief. 

Artikel betreffende voortgang onderzoek VMBO

http://www.het-westerkwartier.nl/nieuws/53422/lessenserie-rots-en-water-op-de-woldborg/

 

Hier ook een link waarop geïnteresseerden de voortgang van het VMBO-onderzoek kunnen volgen, een onderzoeksbeschrijving staat en je samenvattingen en andere verslagen kunt lezen: Klik hier

Effect van het Rots en Water-programma op het Sondervick College te Veldhoven

Lees hier het hele onderzoek.

Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Kijk mee
5t0LZkrawUo

Rock and Water in Primary School (UK)

Rock and Water in Peru (TV Perú) Spanish

Rock and Water Program - Primary School Australia

Rots & Water documentaire trailer

Rots & Water Documentaire

Rots en Water en autismespectrumstoornissen Marc Boas MI 

Rots en Water t a v psychosociaal trauma Harriëtte Modderman MI 

Kalender

Voor deze maand
April 4 en 5 - 2019

2-Daagse training Rots en Water en Autismespectrumstoornissen in Sportcen... Volgeboekt

April 5 - 2019

1-daagse Rots en W... Volgeboekt

April 10, 11 en 12 - 2019

Open 3-daagse (basis)training in sportcentrum Oudenrijn bij Utrecht. Volgeboekt

April 15, 16 en 17 - 2019

Open 3-daagse Rots en Water (basis)training in Leek (Groningen). Volgeboekt

April 17 en 18 - 2019

2-Daagse Rots en Water Basisschool training in Sportcentrum Oudenrijn bij... Volgeboekt

Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
[email protected]


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2019