Klachten regeling

Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld aan het Gadaku Institute/ Rots en water Instituut NL. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven en vergezeld te gaan van uw naam, adres en telefoonnummer. Het Gadaku Institute zal zo snel mogelijk, tenminste binnen een termijn van 21 dagen, reageren. 

De klacht zal binnen 3 maanden worden afgehandeld. Is er langere tijd nodig om onderzoek te doen dan zal  men hiervan in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden beslecht, kunt u of kan het Gadaku Institute, een beroep doen op een onafhankelijke derde, drs. M. Bosdriesz, Master of Education, adviseur onderwijs, zorg en veiligheid via het volgende emailadres: mbosdriesz@inenomschool.nl

Drs. Bosdriesz zal de klacht neutraal en objectief beoordelen en een advies uitbrengen, dat bindend is voor het Gadaku Institute / Rots en Water nL. Indien nodig zal zij doorverwijzen naar de civiele rechter. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

Laatste nieuws

Rots & Water Nairobi

 

Voor het hele artikel klik hier

Accreditaties

De 3-daagse Rots en Water (basis)training is geaccrediteerd door:

-           de SRVB, Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (Register Vaktherapie)

-           door de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling,

-           door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

 

We zijn geregistreerd in het CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Gezonde school activiteiten


Rots en Water ook dit jaar het meest aangevraagde programma in kader van RIVM Gezonde School activiteiten
Klik hier voor meer informatie.


Waarom scholen massaal voor het Rots en Waterprogramma kiezen


Wetenschappelijk Effectonderzoek Trimbos Instituut ism Rutgers Stichting

Alle teamleden van De Ontdekking en Harlekijn gecertificeerd als Rots en Watertrainer

Alle teamleden van deze twee openbare scholen van de Stichting Akkoord hebben het certificaat ontvangen en zijn vanaf nu Rots en Water trainer! Klik hier om het volledige artikel te bekijken.

 

Artikelen

Rots en Water binnen de forensische psychiatrie

Klik hier voor het hele artikel

 

Rots en Water en werken met mensen met een LVB én complexe problematiek

Klik hier voor het hele artikel

Onderzoek Sociale Veiligheid

Het onderzoek naar Sociale Veiligheid met het Rots en Waterpgrogramma is inmiddels van start gegaan!

"Rots en Water training is effectief tegen pesten" Klik hier voor het hele artikel
 

GEFELICITEERD: We mogen weer 2 scholen in Nederland feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:

OBS de Kubus OPOA

OBS de Bonkelaar

 
 
Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Kijk mee
TWsce1RruLE

Trailer R&W en een beperking

Rots & Water documentaire trailer

Rots & Water Documentaire

Rots en Water en autismespectrumstoornissen Marc Boas MI 

Rots en Water t a v psychosociaal trauma Harriëtte Modderman MI 

Rots & Water binnen basisonderwijs

Rock and Water goes to the Caribbean (Saba) en in februari 2016 ook naar Curacao

Kalender

Voor deze maand
Augustus 16, 17, 18 - 2017

Open 3-daagse Rots en Water (basis)training in Herzele ( België, Oos... Volgeboekt

Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
info@rotsenwater.nl


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2017